logo

Produkcja kontraktowa żywności

green-lines

Małe i średnie ilości do szybkiego wprowadzenia na rynek we wszystkich kategoriach żywności i napojów

food-product-lg
logo

Produkcja kontraktowa żywności

green-lines

Małe i średnie ilości do szybkiego wprowadzenia na rynek we wszystkich kategoriach żywności i napojów

food-products

Czym jest Agilery?

Agilery rewolucjonizuje sposób wytwarzania produktów spożywczych.

Agilery otrzymuje od marek spożywczych zlecenia na szybkie wdrażanie innowacyjnych produktów na rynek przy niewielkich inwestycjach wstępnych. Agilery zarządza siecią producentów i dostawców w całej Europie i wykorzystuje najbardziej optymalne konfiguracje łańcucha dostaw w każdej skali projektu, począwszy od pilotażu i iteracyjnego rozwoju produktu.

dowiedzieć się więcej

Agilery otrzymuje od marek spożywczych zlecenia na szybkie wdrażanie innowacyjnych produktów na rynek przy niewielkich inwestycjach wstępnych. Agilery zarządza siecią producentów i dostawców w całej Europie i wykorzystuje najbardziej optymalne konfiguracje łańcucha dostaw w każdej skali projektu, począwszy od pilotażu i iteracyjnego rozwoju produktu.

dowiedzieć się więcej

Ułatwiamy poruszania się po bardzo rozdrobnionym sektorze spożywczym w Europie

Przemysłowy ekosystem żywnościowy w Europie jest dynamiczny i wielopłaszczyznowy. Zawrotna liczba ponad 290'000 firm przetwórstwa spożywczego, składających się w 99% z regionalnych MŚP, utrudnia wyodrębnienie optymalnych konfiguracji sieci wytwórczej. Agilery wprowadza przejrzystość do sektora poprzez wykorzystanie nowych możliwości cyfrowych.

Centralne kontraktowanie

Agilery prowadzi otwartą sieć producentów żywności, dostawców i firm usługowych w całym łańcuchu wartości żywności. Do każdego projektu Agilery umownie przypisuje najlepszych możliwych partnerów. Agilery stara się przejąć większość złożoności projektu, co skutkuje lepszymi zyskami dla producentów.

Specjalizujemy się w nowej generacji żywności i napojów

Świat produktów spożywczych szybko się zmienia! Nowe składniki, delikatne przetwarzanie i przyjazne dla środowiska materiały opakowaniowe stanowią odpowiedź na niektóre z najważniejszych potrzeb współczesnych konsumentów. Agilery bazuje na tej pozytywnej zmianie i znajduje rozwiązania, które można zastosować w praktyce już dziś.

Jak to działa

Tap icon for details

×

Firmy przemysłu spożywczego

Grupa firm w Europie, zajmujących się wdrażaniem nowych produktów spożywczych.

Producenci i zakłady pakujące

Producenci małych serii

Dostawcy składników i opakowań

Twórcy produktów spożywczych

Usługodawcy

×

Platforma i zespół Agilery

Generalny wykonawca, wybierający i organizujący najlepiej dopasowane firmy branżowe do wdrożeń produktów spożywczych od A do Z.

Szczupłe i szybkie wprowadzanie na rynek

Pilotowanie i iteracje

Zdolność do skalowania przemysłowego

Obniżenie kosztów jednostkowych

Misja nowej żywności

×

Właściciele produktów

Firmy lub osoby z wizją produktu, potrzebujące wsparcia przy wdrażaniu szczupłym.

Marki

Startupy i przedsiębiorcy

Innowatorzy

Sieci handlowe

Marketerzy

green-lines green-lines

Nasza misja

Agilery istnieje, aby katalizować trwającą rewolucję w zakresie dobrego jedzenia.

Wprowadzanie produktów spożywczych na rynek szybciej i przy mniejszych nakładach inwestycyjnych sprzyja innowacyjności i zwiększa tempo zachodzących pozytywnych zmian.

Jednak nowe produkty utrzymają się na rynku tylko wtedy, gdy ich koszty będą stale optymalizowane. Dlatego Agilery dąży do osiągnięcia nowych poziomów wydajności łańcucha dostaw opartego na technologii cyfrowej, co przyczyni się do ogólnej poprawy europejskiego systemu żywnościowego.

green-lines green-lines

Pasją Marcina jest rozwiązywanie dylematu producentów żywności, jakim jest wspieranie innowacji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wydajności i skali.

"Optymalizacja wykorzystania maszyn i urządzeń przy dużych zleceniach jest charakterystycznym czynnikiem w przemyśle spożywczym. W związku z tym wiele zleceń dotyczących produkcji na małą skalę jest odrzucanych. Z drugiej strony, nikt nie chce przegapić okazji na produkt, który jest wschodzącą gwiazdą. Agilery jest tutaj, aby pomóc uniknąć tego dylematu producentów kontraktowych poprzez filtrowanie i profesjonalizację wniosków produkcyjnych oraz zarządzanie złożonością projektów innowacyjnych na małą skalę."

Béné dąży do tego, aby dostawcy weszli na scene innowacyjnej żywności.

"Dostawcy z branży spożywczej tradycyjnie koncentrują się na dużych zamówieniach na uznane produkty spożywcze i napoje. Jednak obecnie powinni oni również stawiać na innowacje i na produkcje na mniejszą skalę, aby czerpać korzyści z trwającej rewolucji żywnościowej. Agilery wprowadza możliwości szybkiego rozwoju ilościowego na radar dostawców i jest tutaj, aby wypełnić obecną lukę innowacyjną między firmami B2B i B2C."

Jonas walczy z luką innowacyjną w pakowanej żywności konsumenckiej.

"W sektorze spożywczym mamy problem z innowacyjnością: choć przebojowe produkty to krowy znoszące złote jaja, nie zdobywają one udziałów w rynku. Prawdziwy wzrost pochodzi od małych marek. Poruszanie się w lejku innowacji staje się coraz trudniejsze - niektórzy właściciele marek są zbyt duzi, aby wprowadzać innowacje, a inni zbyt szybko ponoszą porażkę. Agilery jest tutaj, aby upewnić się, że obiecujące produkty otrzymają wsparcie, na które zasługują."