Informacja prawna i ochrona prywatności

 

Adres kontaktowy

Agilery AG, Uetlibergstrasse 65, 8045 Zurich, Switzerland

E-Mail: hello@agilery.ch

 

Upoważnieni przedstawiciele

Marcin Niedzielski, Co-Founder, CEO

Bénédicte Veinand, Co-Founder, Chief Operations 

Jonas Schneider, Co-Founder, Chief Commercial

 

Wpis do rejestru handlowego:

Zarejestrowana nazwa spółki: Agilery AG, nr rejestru handlowego: CH-020.3.049.906-8

Numer VAT: CHE-163.257.628

 

Zrzeczenie się odpowiedzialności:

Autor nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, dokładność, aktualność, rzetelność i kompletność informacji. Wyklucza się roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne powstałe w wyniku dostępu, wykorzystania lub niewykorzystania opublikowanych informacji, w wyniku niewłaściwego wykorzystania połączenia lub awarii technicznych.

Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełniania lub usuwania części stron lub całej oferty, a także do czasowego lub ostatecznego zaprzestania publikacji bez wcześniejszej zapowiedzi.

 

Wyłączenie odpowiedzialności za linki

Odniesienia i linki do stron internetowych osób trzecich są poza naszym zakresem odpowiedzialności. Odrzuca wszelką odpowiedzialność za takie strony internetowe. Dostęp do takich stron i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

 

Prawa autorskie

Prawa autorskie i wszelkie inne prawa do treści, obrazów, zdjęć lub innych plików na tej stronie należą wyłącznie do Agilery AG lub konkretnie wymienionych właścicieli praw. Na powielanie jakichkolwiek elementów należy wcześniej uzyskać pisemną zgodę właściciela praw autorskich.

 

Źródło: SwissAnwalt